Digitale produkter og løsninger skal ikke være begrensende. Derfor er det viktig å tenke på universell utforming (UU) som en sentral del av utviklingen, og ikke som en ettertanke. Bjerk kan bistå deg med å skape funksjonalitet og løsninger som er like tilgjengelig for alle.

Hva er universell utforming?

I det digitale brukes UU som en betegnelse for å skape produkter, programmer og tjenester som kan brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

I bunn og grunn handler det om å skape noe som gir like muligheter til alle.

Hvorfor er det viktig å planlegge?

Når du tar hensyn til UU fra start, sørger du for at løsningene og funksjonalitetene bygges med et inkluderende perspektiv i sentrum. Det kan bidra til å skape noe som er enda mer brukervennlig og intuitivt enn det ellers ville blitt. Og ikke minst er det enklere å gjøre det riktig fra første iterasjon, istedenfor å gå tilbake og gjøre endringer senere.

Ved å kunne tilby en løsning som er universelt utformet, så sørger du for å maksimere mulighetene til å hjelpe flest mulig mennesker til å ta det i bruk.

Visste du at det finnes tydelig definerte krav til UU i dag? Gjeldende regelverk og krav fra Uutilsynet kan du lese her

Fordelene med god UU er mange. Vi mener noen viktige punkter er:

Hvordan kan vi hjelpe deg med universell utforming?

I Bjerk finner du mennesker som er lidenskapelig opptatt av å skape brukervennlige løsninger. Vi kan tilby rådgivning og konsultasjon i dine prosjekter for å sørge for at UU blir ivaretatt. Om vi jobber sammen med deg for å utvikle et produkt eller en løsning kan du også være trygg på at vi proaktivt bistår med dette.