Personvern­erklæring

Her kan du lese om hvordan Bjerk samler inn og bruker personopplysninger.

Dine rettigheter

Alle har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Bjerk utgir informasjon om dette i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Samt rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger foreningen ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Du kan se når personvernerklæringen oppdateres på GitHub.

Arrangementer

Vi bruker Google Forms til påmelding av arrangementer. Vi lagrer fult navn, selskapsnavn og e-postadresse som brukes for å sende ut påminnelser og oppfølginger. Informasjonen slettes senest 30 dager etter endt arrangement.

Ved eksplisitt samtykke, lagres informasjonen til senere oppfølgning av Bjerk. Du kan alltid be om å bli slettet. Dersom vi ikke har vært i kontakt med deg på 1 år, slettes opplysningene.

Du kan lese mer om Googles personvern på deres nettsted.

Slack

Vi bruker Slack primært til intern kommunikasjon, alle ansatte i Bjerk har tilgang til Slack. Vi bruker også Slack til å kommunisere med kunder og samarbeidspartnere. Vi lagrer navn, profilbilde, e-postadresse og telefonnummer i Slack.

Når vi kobler sammen med Slack Connect vil vi få tilgang til profildetaljer som deles med de personene som vi kommuniserer med eller deler kanal med.

Du kan lese mer om Slacks personvern på deres nettsted.

Discord

Vi bruker Discord til å kommunisere med mennesker som er interessert eller tilknyttet Bjerk i en eller annen form. Discord brukes til mye forskjellig, blant annet spillkvelder og sosiale arrangementer. Vi lagrer navn, profilbilde, e-postadresse og telefonnummer i Discord.

Det er Discord som er ansvarlig for dine personopplysninger. Bjerk får kun tilgang til dine offentlige opplysninger. Opplysningene er i utgangspunktet et kallenavn.

Du kan lese mer om Discords personvern på deres nettsted.

Kontakt oss

E-post: aleksander.ryan@wla.no

Postadresse:
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
℅ Aleksander Ryan
Fridtjof Nansens plass 5
0160 OSLO