Vi skaper digitale produkter

Det beste i verden er skapt av de dristige, utfordrere, de som ser ting annerledes som er ambisiøse, nysgjerrige og motiverte nok til å finne orden i virvaret av det uforståelige.

Bjerk er et lite byrå med vilje og sterke prinsipper, som jobber med vanskelige utfordringer som krever tett samarbeid og tillit. Vi er et dialogdrevet byrå som lager digitale produkter og tjenester for mennesker. Utover det er vi sterkt engasjert i å bygge en etisk, transparent praksis som er bærekraftig for oss, våre kunder og samfunnet. Vi søker samarbeidspartnere som lar oss underbygge arbeidet vårt med den filosofien.

Teknologi i seg selv er ikke det den viktigste delen av vårt arbeid – det er måten vi bruker den på.

De siste 12 årene har vi endret måten mennesker lærer, tenker, jobber, og kommuniserer innen eiendom, regnskap og forvaltning gjennom teknologi.

Bjerk

Vi elsker å skape digitale løsninger som gjør en ekte påvirkning i menneskers liv. For å oppnå det bruker vi iterative utviklingsprosesser, tverrfaglig samarbeid, designorientert produkutvikling og brukerfokuserte designmetoder.

Gjennom årene har vært heldige å få lov å jobbe med mange spennende kunder, små og store, nasjonale og internasjonale. Vi har også fått lov å jobbe med mange spennende prosjekter, som vi er stolte av å vise frem.