– Det er hva man gjør som teller


– Det er hva man gjør som teller

Det er blitt allment akseptert at kompetanse og erfaring er det som gjør at en får jobber, forfremmelser, mer ansvar, og høyere lønn. Det er viktig, men ikke det viktigste. Det viktigste er hva man gjør med det man kan.

Å være åpen og ha evne til å lære nye ting er like viktig som som å ha kompetansen i seg selv. Det er kombinasjonen av disse som skaper suksess, men ber du meg om å sette det på spissen – så er hva man gjør med det en kan som er det viktigste.

Evnen til å gjennomføre

Andy Grove, tidligere CEO i Intel, kjent for å ha skapt fundamentet som ble OKR-metoden (Objectives and Key Results), la stor vekt på gjennomføringskraft. Dette ble avgjørende da Intel skiftet fra minnechips til mikroprosessorer på 1980-tallet, noe som reddet selskapet. I Norge har vi Petter Stordalen, som hevder at den viktigste nøkkelen til suksess er systematisk og hard øving, og at gjennomføringskraft er det som gjør oss best.

I Bjerk følger vi denne filosofien. Grunnen for at vi i Bjerk lykkes med å forbedre hvordan mennesker kommuniserer, lærer, tenker og jobber handler om hvordan vi omsetter kompetanse til handling.

Vi mener at gjennomføringsevne kombinert med et mangfold av perspektiver er nøkkelen til å skape de beste løsningene. Jeg er sikkert ikke alene om å bli motivert av å skape en kultur hvor vi oppnår meningsfull, positiv, påvirkning og effekt.

Kulturer som fremmer handling

De beste teamene i verden er ikke satt sammen av folk med den mest relevante kompetansen, men av av mange forskjellige mennesker med variert bakgrunn og erfaring. Jeg tror samhandling med andre øker egen evne til handling. Det åpenbare er gjennom å dele kunnskap, og forskning viser at mangfold gjør team mer innovative. Spesielt når ulike perspektiver møtes, oppstår det magi, og enda mer når forskjellige mennesker forsøker å forstå hverandre.

Å anerkjenne betydningen av kommunikasjonsferdigheter, ydmykhet og empati er viktig. Effektive team krever medlemmer med evnen til å lytte og tilpasse seg. Slik skapes et miljø der ideer kan vokse og utvikle seg, fri for fordommer og antakelser. Lag som behersker kunsten å kommunisere og samarbeide tross forskjellighet, kan benytte dynamikken til innovasjon og ekstraordinære resulter.

Det handler ikke bare om å ha alle de riktige svarene, men om å stille de riktige spørsmålene og utforske svar sammen.