Hvordan er det å jobbe sammen med Bjerk?

Hvordan er det å jobbe med Bjerk?

Hos oss skal menneskelige relasjoner, dialogdrevet innovasjon og tverrfaglig samarbeid stå i sentrum. Vi skal skape suksess sammen.

Det er vanskelig å beskrive én måte for hvordan vi jobber. Det er tross alt forskjellig hver gang. Uansett starter det gjerne med at vi blir kjent med de menneskene vi skal jobbe med. Å ha en god relasjon er sentralt for å kunne jobbe godt sammen, mener jeg. Vi er jo tross alt mennesker, og det trenger vi å huske på. Det er ikke bare en jobb — det er et samarbeid.

Bjerk jobber dialogdrevet og tverrfaglig. “Hva betyr det?"", spør du kanskje. “Dialogdrevet” er egentlig bare en fancy måte å si at vi legger stor vekt på kommunikasjon, samhandling, og ofte samarbeid basert på åpen og konstruktiv dialog. I praksis betyr det gjerne at vi setter opp felles Slack-kanaler, inviterer alle inn i GitHub og har jevnlige møter om hva vi skal gjøre og hvordan vi har gjort ting.

”Tverrfaglig” betyr at vi er forskjellige fagpersoner som jobber sammen, i motsetning til å ha ett team som jobber med utvikling, ett som jobber med design og ett som driver med brukeropplevelse, for eksempel. Vi er alle med på å forme løsningen, og vi er alle med på å forme prosessen.

krussedull

Fokus på positive effekter

I starten er det viktig for oss å finne ut hva som er viktig for å få en effekt i det vi skal gjøre – og så tidlig som mulig! Derfor er det viktig for oss å definere noen tydelige mål og underbygge dem med oppgaver som gir verdi. Det er ikke alltid vi vet hva som er viktig, og det er helt greit. Vi er ikke redde for å prøve og feile, og vi er ikke redde for å endre mening. Det er en del av prosessen.

Vi tror på en modell hvor vi jobber i korte økter. Når vi begynner å jobbe sammen er derfor første steg å definere et innledende mål. Jeg pleier å jobbe for å redusere omfanget av arbeidet så mye som mulig, samtidig som det gir en verdi. Jeg erfarer at det er viktig å ha en felles forståelse av hva vi skal gjøre, og hvorfor vi skal gjøre det, så det føles litt naturlig å starte der.

Gi folk det de trenger

Jeg har vært frivillig på The Gathering i over ti år, og et år tok jeg på meg oppgaven å skrive en slags State of the Union-rapport som skulle svare på hvordan det gikk med arrangementet. I den sammenheng hadde jeg en prat med Vegard Skjefstad, som var med å skape The Gathering i 1992. Vi snakket om hva som skal til for å gjøre arrangementet til hva det er, og da fortalte han at de hadde stands som viste frem VR-briller i 96’, mens nå hadde alle det. Det handlet altså ikke om å gi folk det de vil ha, men det de ikke vet at de vil ha. Det er det vi prøver å gjøre i Bjerk også.

Vi prøver å gi folk det de trenger, ikke det de vil ha, om det gir mening? Sagt med andre ord, så er det viktig for oss å utgjøre en forskjell eller skape en positiv effekt, ikke bare følge instrukser. I praksis betyr det at vi kommer til å utfordre agendaen når vi jobber sammen til å skape noe som er verdifult og at vi sørger for at vi forstår det ekte problemet.

Veien til en løsning

Bjerk består av mennesker som har lang erfaring med å lede teknologiprosjekter, utvikle digitale produkter og tjenester, og designe brukeropplevelser. Det betyr at vi ofte bidrar med å skape en løsning ut fra en idé. I praksis betyr det at vi setter opp teknisk arkitektur for løsningen, prototype og plan. Vi følger også opp planen og sørger for alle som er med har det de trenger.

Illustrasjon som forklarer cynefin-modellen

I min erfaring er det mange produkter som lages basert på mange antagelser, og det kan være bra med antagelser for å komme et stykke nærmere en løsning. Allikevel tror jeg det er helt essensielt at man eksponerer seg for brukere, slik at man kan starte å lære av brukerne sine. Om du blir kunde av Bjerk kommer du til å merke hvor opptatt vi er at ting skal brukes av folk, og så tidlig som mulig.

Fordi vi så opptatt av å skape gode opplevelser, ønsker vi å bli kjent med brukerne (eller sluttkundene) for å kontinuerlig forstå problemene. Produktledelse er en viktig del av det vi gjør, og vi tror det er hva som skal til for å skape de beste løsningene.

Sammen skaper vi suksess

Det å jobbe med oss handler om å skape suksess sammen, og vi setter som utgangspunkt at vi skal gjøre det sammen i mange år – helst for alltid. Det betyr at vi er opptatt av å skape verdier som varer og som leder til suksess.

Kristian Aaslund, CTO i Zebra Consulting, fortalte meg en gang at programvareutvikling i Norge er synonymt med MVP (Minimal Viable Product). Jeg opplever også at mange produkter som skapes aldri kommer seg videre fra MVP, og jeg tror det handler om at mange fokuserer på å gjøre et billig utviklingsløp som løser et problem – også forlater man det, før man lager en ny MVP.

Vi ønsker å være en motvekt til dette, som i praksis betyr at vi ofte har langsiktige forhold med våre kunder.

Se for deg selv

Helt siden jeg stiftet Bjerk har jeg hatt en drøm om å skape et selskap som gjør en forskjell. Jeg har alltid vært opptatt av å skape noe som er større enn meg selv, og jeg tror det perspektivet er viktig for å skape noe som varer. Denne artikkelen er veldig subjektiv, og sier kanskje mest om hvordan jeg ønsker at det skal være enn hvordan det egentlig er.

Så jeg føler det er best å avslutte med å si: Du vet best hvordan det er å jobbe med Bjerk om du prøver, og det skal være enkelt å prøve. Har du et mindre problem, så start med det – så kan du se selv!